Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2011

Borin86
Reposted fromkjn kjn viaeduarten eduarten

December 17 2010

Borin86
Reposted fromironrinn ironrinn viapussy pussy
Sponsored post
feedback2020-admin
Borin86

"Na chłopski rozum", czyli jak zrozumieć filozofię

Problem z niektórymi pojęciami filozoficzny jest taki, że nawet ich definicje bywają zbyt skomplikowana do zrozumienia. Dziś słowniki rzucamy na bok i nazywamy rzeczy po imieniu. 

1. Dyskurs: Bla, bla.
2. Hermeneutyka: Co mam na myśli.
3. Logika: Dlaczego ja mam rację.
4. Apologetyka: Dlaczego ty nie masz racji.
5. Sofizmat: Kiedy nawet nie wiesz, że nie masz racji.
6. Epistemologia: Skąd wiem, że mam rację, a ty jej nie masz.
7. Egzystencjalny: Nie przejmuj się: każdy się myli.
8. Postmodernistyczny: Kogo obchodzi, czy mam rację, czy nie.
9. Systemowy: Twoja omylność sięga głęboko.
10. Neo-: Mylisz się tak samo, jak ci starsi goście.
11. Krypto-: Jestem jedynym, który zna twą omylność.
12. Paradoksalnie: To tylko tak wygląda, jakbym nie miał racji.
13. Wielka narracja: Uważa, że we wszystkim ma racje.
14. Paleo-: Jesteś w błędzie tak samo, jak ci nowomodni.
15. Transcendentalny: Jeśli każdy ma rację, to ja też.
16. Podwładny/niższy rangą: Masz rację, ale wszyscy mówią inaczej.
17. Dialektyka: Mam rację, choć z drugiej strony mogę się mylić.
18. Proletariat: Teraz się mylimy, ale poczekajcie na rewolucję!
19. Dekonstrukcja: (do)praw(a/ić)dy.
20. Tomizm: 1. Wydawałoby się, że masz rację.
21. Imperatyw kategoryczny: Jeśli masz rację, zróbmy z tego uniwersalne prawo.
22. Problematyczność: Pokażę ci, jak bardzo się mylisz.
23. Kartezjanizm: Myślę, więc mam rację.
24. Dowód ontologiczny: Tak bardzo mam rację, że już nic lepszego nie wymyślisz.
25. Epifenomen: To zdanie nie jest ani błędne, ani prawidłowe, gdyż jest produktem chemicznej reakcji.
26. Post-: Teraz już na pewno mamy rację.
27. Eklektyczny: Jesteś w błędzie na wiele różnych sposobów.
28. Synteza: Tak bardzo się mylisz, twierdząc, że masz rację.
29. Egzegeza: Wiem co to znaczy i będę o tym gadał cały dzień.
30. Presupozycja: Mam rację i nie będę nawet o tym z tobą dyskutował.
31. Weltanschauung: W jaki sposób postrzegasz świat, kiedy twój mózg został przerobiony na papkę przez niemiecką filozofię.
32. Dekonstrukcja (2): Jeśli zetrę cię na miazgę, udowodnię ci, że nawet twoje molekuły są w błędzie.
33. A priori: Przyjmijmy, że mam rację.
34. A posteriori: Widząc, kto wygrał, zapewniam cię, że zawsze byłem po jego stronie.

-> source: joemonster.org
Borin86
5881 d502 500
A concept for a “wall of knowledge” at the Stockholm Library, created by a team of students at the Architecture School of Paris La Seine.

And, yes, what you can see is actually a huge wall of books.

December 16 2010

Borin86
Reposted fromadorable adorable
Borin86
Borin86
Reposted fromadorable adorable

December 03 2010

Borin86
Reposted frombulakoszerna bulakoszerna

December 02 2010

Borin86
Reposted frombulakoszerna bulakoszerna

November 28 2010

Borin86
4691 e2de 500
Reposted fromTheGreatAndThePro TheGreatAndThePro viasv sv
Borin86

November 27 2010

Borin86

November 10 2010

Borin86
Reposted fromreumatycznajola reumatycznajola

November 08 2010

Borin86
7973 13df 500
Reposted fromreumatycznajola reumatycznajola

November 06 2010

Borin86

October 30 2010

2749 c855
Reposted fromdominik dominik
5222 c8da
Reposted fromdominik dominik

October 29 2010

Borin86
Play fullscreen
YouTube - How to play Pulp Fiction theme on your guitar
Reposted fromBisi Bisi
Reposted fromIdo Ido
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...